Cele i działania

  • badania nad historią obozu
  • oddawanie hołdu ofiarom narodowego socjalizmu
  • prowadzenie miejsca pamięci na terenie obozu koncentracyjnego KZ Vaihingen/Enz
  • przekazywanie wiedzy o okrutnym i nieludzkim systemie nazistowskim – szczególnie młodym ludziom, a także zapoznanie ich z problemem nazizmu
  • publikowanie książek, broszur, artykułów i filmów o historii obozu i jego więźniach

  • pośredniczenie w przekazywaniu metod zwalczania uprzedzeń, nietolerancji i fanatyzmu oraz sposobów działań mających na celu pojednanie między narodami
  • współpraca z innymi miejscami pamięci
  •  organizowanie zwiedzania miejsca pamięci, wykładów i seminariów tematycznych
  • wspieranie nauczycieli w odpowiednim przygotowaniu i przeprowadzaniu zwiedzania miejsca pamięci
  •  nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów ze wszystkimi byłymi więźniami obozu koncentracyjnego i ich bliskimi

Publikacje

+

Uzyskane informacje o losach więźniów będą gromadzone i przekazywane do wiadomości publicznej. W 60 rocznicę wyzwolenia obozu, wiosną 2005 roku ukazało się całkowicie na nowo opracowane trzecie wydanie dodatku do wydawanej przez miasto Vaihingen/Enz serii „Obóz koncentracyjny przed drzwiami domu”, w której naoczni świadkowie opowiadają o swoich przeżyciach w obozie. Oprócz tego Stowarzyszenie opracowało dla zwiedzających broszurę o historii obozu, której ósme wydanie właśnie się ukazało.

Produkcje DVD

+

Niesamowita odyseja, którą przeżył w latach 1943-1945 od Amsterdamu poprzez Radom, Auschwitz i Vaihingen Holender Jules Schelvis, stała się tematem dwudziestominutowego filmu („Inna podróż”/„Die andere Reise”, 1995). Film został zrealizowany przez członków Stowarzyszenia przy wsparciu centrali medialnej landu Badenia-Wirtembergia i jest pokazywany od lat w szkołach. Kolejny film, opowiadający o przeżyciach Wendelgard von Neurath/Staden pomiędzy sierpniem 1944 a kwietniem 1945 roku w majątku swoich rodziców znajdującym się w pobliżu obozu, jest relacją „z zewnątrz”, jako uzupełnienie do informacji o wydarzeniach wewnątrz obozu, o których opowiedzieli w swoich wspomnieniach Jules Schelvis i inni więźńiowie („Spojrzenie wstecz – nie będzie zapomnienia”/„Im Blick zurück – kein Vergessen“, 2005).

Skrzynkę medialną

+

Oprócz tego grupa robocza Stowarzyszenia stworzyła „skrzynkę medialną” (1995) ze stacjami edukacyjnymi o kolejnych fazach obozu: obóz pracy, obóz dla chorych, o kamieniołomie, o wyzwoleniu obozu oraz stacją zawierająca listę ofiar obozu. Zgodnie ze swoją koncepcją, „skrzynka” jest pomocna zarówno w przygotowaniach do zwiedzania obozu, jak i do pracy nad tematem po jego zakończeniu. „Skrzynka” może być wypożyczona w okręgowych centralach medialnych w Vaihingen/Enz, Ludwigsburgu, Pforzheim i Stuttgarcie, oraz zarówno jak filmy, zakupiona w Stowarzyszeniu. Ponad 50 szkół już z niej korzysta.