Stowarzyszenie

Jesienią 1989 roku w Vahingen/Enz została powołana do życia grupa inicjatywna z udziałem fachowców, która była autorem podstawowej koncepcji budowy centralnego miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego KZ Vahingen/Enz w powiecie Ludwigsburg. Następnie, w roku 1990, w obecności ponad stu zainteresowanych mieszkańców, powstało stowarzyszenie „Verein Initiative KZ Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V., przy znaczącej pomocy członków GEW w Vaihingen/Enz (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Związek Zawodowy Wychowanie i Wiedza). Obecnie (2016) Stowarzyszenie liczy około 100 członków.